Вршњачка едукација у циљу превенције на тему Дигиталног насиља и трговине људима

Вршњачка едукација у циљу превенције на тему Дигиталног насиља и трговине људима

Данас се све више пажње придаје сигурности на интернету, јер је електронско насиље један од највећих проблема савременог доба. С обзиром на то да интернет највише користе млади и деца , они су уједно и најугроженија група и броје највише жртава ове врсте насиља. Битно је да будете информисани о овој важној теми како бисте знали како да заштитите себе, како да повећате своју безбедност, али и како да пријавите насиље уколико постанете жртва.
ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ ПРЕДСТАВЉА ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ПРОБЛЕМА САВРЕМЕНОГ ДОБА КОЈЕ СВЕ ВИШЕ ЗАВИСИ ОД ДИГИТАЛНИХ ПЛАТФОРМИ И ЖИВОТ СЕ ПОЛАКО ПРЕБАЦУЈЕ НА „ МРЕЖУ“ !

На предлог Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као једна од активности планирана је сарадња са ученицима смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и ннформатику, а у циљу превенције дигиталног насиља и трговине људима. Ученици 4/8 и 3/8 уз координацију својих наставника Драгане Андрејевић и Александра Прокоповића и у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања припремили су презентацију на тему Интернет насиља и својим вршњацима предочили у које све замке могу да упадну на интернету и да треба бити веома обазрив када делимо личне податке, локације, као и фотографије, јер све то може бити злоупотребљено. Насиље се не дешава неком тамо и негде тамо, већ, нажалост, свако од нас може бити потенцијална жртва, како интернет насиља, тако и жртва трговине људима.

Након приказане презентације на овој трибини ученици су имали прилику да погледају и филм ПОСМАТРАЧИ, који су реализовали МП, МУП и Центар за заштиту жртава од трговине људима, а након одгледаног филма, ученици су могли и да дискутују на ову тему за шта су показали велико интересовање.

На овој трибини ученике су њихови вршњаци подсетили коме све могу да се обрате у школи уколико било какав вид насиља примете или доживе. Могу увек да се обрате: одељењском старешини, Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и стручној служби школе.

Препознај и реагуј, немој бити само посматрач!

Сви желимо да зауставимо сваки облик насиља! Зато је пријављивање насиља изузетно важно !
ГДЕ ГОД ДА СЕ НАСИЉЕ ДОГОДИ, НЕ МОРАШ ДА ГА ТРПИШ, ВЕЋ МОЖЕШ ДА ГА ПРИЈАВИШ И ЗАУСТАВИШ!

МОРАМО ДА БУДЕМО ПАЖЉИВИ У ОНОМЕ ШТО ДЕЛИМО ИЛИ КАЖЕМО У ДИГИТАЛНОМ ПРОСТОРУ, ЈЕР НАШЕ РЕЧИ МОГУ НАНЕТИ ШТЕТУ ДРУГИМА!

МОРАМО БИТИ ЉУБАЗНИ ЈЕДНИ ПРЕМА ДРУГИМА И НА МРЕЖИ И У СТВАРНОМ ЖИВОТУ!

СВАКО ОД НАС!