Учешће гимназијалаца у пројекту: „ Сакупи, преради – идеју разради“

Учешће гимназијалаца у пројекту: „ Сакупи, преради – идеју разради“

Ученици III и IV разреда Гимназије, Лесковац учествовали су заједно са својим наставницима Јеленом Ђорђевић (наставник хемије) и Богданом Кајснером (наставник биологије) у пројекту „Сакупи, преради – идеју разради“. Пројекат је одобрен по Јавном позиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje и организован је у сaрaдњи сa Нaучним клубoм Лесковац.
Прва активност по пројекту била је у ЦСУ Лесковац у петак, 18. новембра 2022. године. Друга активност по пројекту била је у среду, 23. 11. 2022. године, на Технолошком факултету у Лесковцу, док је трећа активност била 2. 12. 2022, такође у ЦСУ Лесковац. Циљ пројекта је оспособљавање учесника да самостално редизајнирају текстилни отпад уз помоћ савремених технолошких софтверских програма за дизајн текстила и одеће и да на тај начин израђују нове иновативне одевне предмете, као и ширење еколошке свести код ученика.
Кроз презентације и практичан рад учесници радионице су стекли знање о технолошким иновацијама у текстилу, конструкцији и дизајну текстилних одевних предмета, екологији, заштити животне средине. Ученици су учествовали у осмишљавању нових иновативних текстилних производа израђених од текстилног отпада. Поправке, преправке или редизајн постојећег производа омогућавају да производ дуже буде у употреби.
Аутори и оргaнизaтoри прojeктa су Марија Кодрић, истраживач - сарадник у Иновационом центру Универзитета у Нишу; Јована Степановић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу; Невена Томић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу; Зорица Ераковић, истраживач - приправник на Технолошком факултету у Лесковцу и Ивана Мишић, дипломирани инжењер технологије, студент на мастер студијама на Технолошком факултету у Лесковцу на модулу Индустријски дизајн текстила и одеће.