Упутство за ученике и родитеље за упис у први разред Гимназије за шк. 2022/2023.

Упутство за ученике и родитеље за упис у први разред Гимназије за шк. 2022/2023.

Поштовани родитељи и ученици, у први разред Гимназије се можете уписати на следећи начин:

1. Путем портала е-управа, е-упис, уколико имате налог и

2. У школи предајом попуњене пријаве за упис и пратеће документације.

Пратећа документација потребна за упис:

- Сведочанства о завршеном 6, 7. и 8. разреду,

- Уверење о обављеном завршном испиту и

- Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању.

- Може стари извод из Матичне књиге рођених.

- Није потребно лекарско уверење за упис у Гимназију.

Пријаву за упис можете преузети овде.

Сагласност за фотографисање/снимање детета можете преузети овде.

Напомена за попуњавање пријаве за упис:

- ученик наставља са учењем страних језика, онако како их је изучавао у основној школи и то попуњава у пријави на месту предвиђеном за стране језике,

- ученик заокружује један од два изборна предмета грађанско васпитање/верска настава.

Упис је 14. и 15. јула од 08.00 до 15.00.