Уређење хола испред свечане сале

Уређење хола испред свечане сале

У циљу оплемењивања школског простора, ученици другог, трећег и четвртог разреда, решили су да оплемене хол испред свечане сале уз координацију предметног наставника Мартине Стојичић.

На зиду на коме се налазе слике-генерацијски таблои, ученици су насликали три дрвета која симболизују генерације и генерације свршених ученика Гимназије. На једном дрвету је насликано 142 листа, а сваки лист представља једну генерацију.