Упутство за ученике и родитеље за упис у први разред Гимназије за шк. 2020/2021.

Упутство за ученике и родитеље за упис у први разред Гимназије за шк. 2020/2021.

Поштовани родитељи и ученици, у први разред Гимназије се можете уписати на следећи начин:

1. путем портала е-управа, е-упис, уколико имате налог;

2. преузимањем обрасца пријаве за упис са нашег сајта коју ћете преузети, одштампати, попунити и потписати, затим ћете је сликати или скенирати и послати на школски мејл, као и скенирана следећа документа: 

- Сведочанства о завршеном 6, 7. и 8. разреду,

- Уверење о обављеном завршном испиту и

- Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању.

Маил школе на који шаљете пријаву је gimnazijaleskovac@gmail.com. Оригинале докумената ће ученици донети одељењском старешини приликом поласка у школу.

*Напомена за попуњавање пријаве за упис:                  

- ученик наставља са учењем страних језика, онако како их је изучавао у основној школи и то попуњава у пријави на месту предвиђеном за стране језике,

- ученик заокружује један од два изборна предмета грађанско васпитање/верска настава.

Родитељи ученика треба, такође, да преузму са нашег сајта и сагласност за фотографисање/снимање ученика за потребе школе за шк. 2020/2021. и да попуњен и потписан образац пошаљу на мејл школе заједно са пријавом;

3. у школи предајом попуњене пријаве и пратеће документације за упис, која је напред наведена на дан уписа (9. и 10. јул од 08.00 до 15.00).

Образац пријаве за упис у средњу школу

Сагласност за фотографисање/снимање ученика