Ђак генерације 2018/19.

Ђак генерације 2018/19.

Миона Томић IV-4


Миона Томић завршила је природно математички смер Гимназије Лесковац. Она је врло свестрано дете које показује завидне резултате у свим наставним областима. Миона се такмичила на више одвојених такмичења у организацији Министарства просвете Републике Србије (у више нивоа) из предмета: математика, хемија и српски језик и књижевност.

Миона сваке године остварује значајне резултате на литерарним конкурсима. Посебно се издвајају три међународне награде на литерарним конкурсима.

Миона је у претходне четири године учествовала у програмима које организује истраживачка станица Петница. Учесник је три међународне конференције и има три објављена рада.

Енглески језик учи од петe годинe, положила је међународни испит Cambrige Еnglish Level B2 ESOL International (Council of Europe Level B2).

У оквиру Светосавских свечаности, Миона је носилац Светосавске повеље Града Лесковца за најбоље постигнуте резултате у конкуренцији средњих школа у школској 2017/18. и 2016/17. години.  Фонд за младе таленте сваке године награђује Миону поводом Дана града.

Захваљујући изузетним резултатима постигнутим на IQ тесту за надарене ученике и студенте по конкурсу Министарства просвете, Миона је постала стипендиста Министарства просвете Републике Србије.

Миона је све разреде завршила са одличним 5,00 успехом, била Ђак генерације у основној школи и носилац Светосавске повеље за најбољег ученика Града Лесковца за школску 2014/15. годину.  

Најзначајније награде:

  • Светосавске повеље Града Лесковца за најбоље постигнуте ученичке резултате: 2016, 2018,      2019. г. 
  • Научно-истраживачки радови рађени у ИС Петница, представљени на конференцијама Корак у науку и објављени у зборницима: 2017, 2018. г.
  • Научно-истраживачки рад рађен у ИС Петница, награђен на 11. међународној конференцији (11th Student Conference IEEESTEC  - Women in Engineering) и објављен у Зборнику, 2018. г.

Хемија

  • Републичка такмичења: 2. награда (2019), 3. награда (2017. и 2018), похвала (2016).

Математика

  • Републичка такмичења: 3. награда (2018), похвала (2019), учешће (2017).

Српски језик и књижевност

  • Међународно такмичењe Светосавље и наше доба - 1. место (2017).
  • Међународни литерарни конкурс Огледање - 1. место (2019).
  • 12. међународни конкурс Матерња мелодија и образовање - 2. место (2016)