Продужен рок за пријаву кандидата за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику до 21. маја

Датум објаве: , #Категорија : Новости

Продужен рок за пријаву кандидата за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику до 21. маја


Пријављивање ученика за полагање пријемног испита је од 11. до 21. маја у периоду од 9 до 14 часова.

 

Календар активности за упис у Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику за школску 2018/2019. можете преузети ОВДЕ

 

Пријаву за полагање пријемног испита можете преузети ОВДЕ.

 

Упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Члан 31.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Члан 32.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, остварује право на рангирање ради уписа у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Члан 33.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 31. став 1. овог правилника.

Члан 34.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.


Чланака у категорији