Саопштење о организацији путовања у шк. 2017/2018. години

Саопштење о организацији путовања у шк. 2017/2018. години

Гимназија у Лесковцу, школске 2017/2018. године, организује само екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда према Закону о јавним набавкама и Правилнику о наставном плану и програму за Гимназију, што је и планирано Годишњим планом рада школе за 2017/2018. годину. Све остале слободне активности ван школе, једнодневне излете и ученичка путовања за време распуста нисмо планирали Годишњим планом рада Гимназије за школску 2017/2018. годину и нису у организацији Гимназије.

 

Управа школе