Ритам радног дана

Организација рада Гимназије у Лесковцу шк. 2021/2022.

Настава и учење од 1. септембра организоваће се у школи кроз непосредни рад. Настава ће се организовати са целим одељењем, часови ће трајати 45 минута. У преподневној смени настава почиње у 7:00 часова, а у послеподневној у 13:30 часова.
Ученици ће улазити на главном улазу школе, а по завршетку смене, излазиће на задњем улазу код фискултурне сале. Када је настава у поподневној смени, улазак ученика је предвиђен у 13:25 часова. Ова мера је предузета због дезинфекције просторија школе, приликом промене смене са Економском школом, а у складу са стручним упутством МПНТР од 25. и 27. августа.

Оперативни план рада школе можете преузети ОВДЕ.