Саопштење

Саопштење

Због тренутне епидемиолошке ситуације изазване инфекцијом вируса COVID 19 Гимназија у Лесковцу Годишњим планом рада школе за школску 2021/2022. годину није запланирала ученичке екскурзије, као ни остале слободне активности ван школе: једнодневне излете, посете музејима и позориштима ван града. Такође, ученичка путовања за време распуста и викендом нису у организацији школе. Сви запослени морају се, на основу саопштења Министра придржавати Годишњег плана рада школе при организацији путовања ученика. Промовисање путовања и туристичких аранжмана у просторијама школа представља неовлашћено коришћење школског простора у смислу члана 164. Закона о основама система образовања и васпитања("Службени гласник РС", број 88/2017), што се сматра тежом повредом радне обавезе.