Обавештење

Обавештење

У школској 2023/24. години неће бити екскурзије.

Овим желимо да појаснимо да ни једна друга екскурзија није у организацији наше
школе, те информације које круже нису тачне. Такође, ни други одласци/посете/излети нису у организацији школе. (Сајам књига, опере, концерти, балети и сл) Све информације у вези са организацијом екскурзије ученици и родитељи добијају искључиво од одељењског старешине.
Школа неће сносити никакву одговорност за сва путовања која школа не организује и за све
евентуалне проблеме, који се током таквих излета/екскурзија могу јавити. (нпр: проблеми у вези
са COVID-ом, губљење новца, поврат новца , губљење пасоша, повреде ученика, безбедност
ученика, болести, ванредне ситуације и сл.).

Одељењски старешина прати ученике само на ону екскурзију која је у организацији наше школе.