Обавештење за ученике и родитеље

Обавештење за ученике и родитеље

Поштовани ученици и родитељи ,

Како је школа простор личног, психолошког и социјалног развоја ученика где развијате и усвајате систем вредности и врлина који даје печат вашој личности , немојте заборавити да поштујете своје наставнике, као и остале запослене у школи , али и друге ученике, као и своје родитеље. Имајте у виду да поштујући друге, поштујете и себе и своје родитеље , при чему сви заједно можемо да остваримо заједнички ЦИЉ , да будемо безбедна школа , да се сви пријатно осећамо у њој и да развијамо емпатију , поштење, искреност , солидарност, толеранцију и разумевање , као неодвојиви део васпитне и образовне улоге школе.

У складу са тим молимо вас да поштујете правила понашања, кодекса облачења и правила о употреби мобилног телефона у школи.

Кодекс облачења подразумева да ученици долазе прикладно одевени са уредном фризуром , без нападне шминке, да носе панталоне дугих ногавица и сукње испод колена , да буду покривена рамена и стомак , без обележја спортских клубова .

У складу са Правилником о употреби мобилних телефона Гимназије у Лесковцу употреба мобилног телефона је дозвољена само за време одмора у сврху комуникације са родитељима , а за време наставе ученици могу да користе мобилни телефон само уз дозволу наставника у циљу обраде одговарајуће наставне јединице. Стога је обавеза ученика да за време часа одложи мобилни телефон на клупу предвиђену за ту намену. Забрањено је свако снимање наставника , ученика, свих запослених у просторијама школе , као и у школском дворишту и дистрибуирање тих садржаја. То важи и за родитеље ученика наше школе.

Екскурзије ученике организују се и изводе у складу са Годишњим планом рада школе и уз сагласност Савета родитеља , те стога сва друга путовања у земљи и ван ње , нису у организацији школе и за исте школа не сноси никакву одговорност . Како се настава непосредно одвија у школи , ученици и родитељи дају своје контакт телефоне искључиво одељењским старешинама и нема потребе за формирање вибер група и давања контакт телефона појединачно предметним наставницима.

Сакупљање новца у просторијама школе, изузев када одељењски старешина прикупља новац од ученика и предаје на благајну школе , а све по Одлуци Савета родитеља Гимназије , строго је забрањено и биће санкционисано.

Управа школе