Полагање матурских испита

Полагање матурских испита

Приликом израде Матурског рада неопходно је применити следећа правила:

  1. Матурски рад мора бити написан на званичном писму Републике Србије, тј. на ћириличном писму, осим за делове где је потребно употребити латинично писмо (формуле, програмски код и сл.);
  2. Фонт који се користи за текст је Times New Roman величине 12pt;
  3. Проред је 1.15pt;
  4. Маргине морају бити стандардне, 1in;
  5. Штампа мора бити једнострана, лева страна је празна, док је на десној текст;
  6. Рад је потребно предати у три примерка (један за школску архиву, један за ментора и један за чланове комисије).

Напомена. У раду користити стилове за креирање наслова поглавља и одељака.

Упутство за израду матурског рада у ПДФ формату можете преузети ОВДЕ.