Обавештење

Обавештење

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да је Годишњим планом рада школе и ОДЛУКОМ Савета родитеља од 9. 9.
2022. год. (о чему постоји и записник) за ову школску годину запланирана петодневна екскурзија
за ученике 4. разреда на релацији : Србија – Бања Лука – Јајце – Травник – Сарајево – Врело Босне
– Јахорина – Јабланица – Мостар – Требиње, у периоду од 1. 4. до 5. 4. 2023. год. У току је
тендерска процедура и бићете обавештени о извођачу екскурзије, о цени и другим условима
путовања.

Овим желимо да појаснимо да ни једна друга релација екскурзије није у организацији наше
школе, те информације које круже нису тачне, као и други одласци који се организују мимо школе
у организацији других лица. (Сајам књига, опере, концерти, балети и сл) Све информације у вези
са организацијом екскурзије ученици и родитељи добијају искључиво од одељењског старешине.
Школа неће сносити никакву одговорност за сва путовања која школа не организује и за све
евентуалне проблеме, који се током таквих излета/екскурзија могу јавити. (нпр: проблеми у вези
са COVID-ом, губљење новца, поврат новца , губљење пасоша, повреде ученика, безбедност
ученика, болести, ванредне ситуације и сл.).

Одељењски старешина прати ученике само на ону екскурзију која је у организацији наше школе.
Такође, на званичном сајту школе постоји и саопштење које садржи и Допис министра просвете о
организацији екскурзија, са којим се можете ближе упознати путем линка:

https://gimnazijaleskovac.edu.rs/obavestenja/saopstenja-skole
https://gimnazijaleskovac.edu.rs/files/Dokumenta/saopstenja/vannastavne_i_vanskolske_aktivnosti.pdf