Саопштење

Саопштење

Годишњим планом рада школе за школску 2022/2023. планирана је екскурзија за ученике четвртог разреда. Ученичка путовања за време распуста и викендом нису у организацији школе. Сви запослени морају се, на основу саопштења Министра придржавати Годишњег плана рада школе при организацији путовања ученика. Промовисање путовања и туристичких аранжмана у просторијама школа представља неовлашћено коришћење школског простора у смислу члана 164. Закона о основама система образовања и васпитања("Службени гласник РС", број 88/2017), што се сматра тежом повредом радне обавезе.