Екскурзија трећег разреда 2018-2019

Екскурзија трећег разреда 2018-2019

На основу Годишњег плана рада Лесковачке гимназије за школску 2018/2019. годину, за ученике трећег разреда реализована је екскурзија на релацији: ЛесковацСолунАтинаЛесковац, у периоду 27.09 - 01.10. 2018. године.

Са ученицима су биле разредне старешине: Иван Станојевић, Ивана Стојановић, Драгана Андрејевић, Јелена Ђорђевић, Жаклина Ристовић и Бојан Алексић. Стурчни вођа пута била је директорка Драгана Цветановић, а лекар пратилац Драган Цакић.

Екскурзију је реализовала туристичка агенција "Бавка турс" из Лесковца.