Финансије

Финансије

Прегледајте или преузмите финансијске планове и планове јавних набавки

Финансијски план по првом ребалансу 2024. године Извршење буџета од 1.1.2024. до 31.03.2024. године Завршни рачун за 2023. годину Извештај пописне комисије за 2023. годину Финансијски план за 2024. годину Извршење буџета од 1.1.2023. до 31.12.2023. године Извршење буџета од 1.1.2023. до 30.09.2023. године Извршење буџета од 1.1.2023. до 30.06.2023. године Финансијски план по првом ребалансу 2023. године Извршење буџета од 1.1.2023. до 31.03.2023. године Финансијски план за 2023. годину Извршење буџета од 1.1.2022. до 31.12.2022. Извештај пописне комисије 2023. Завршни рачун 2022. Извршење буџета од 01.01.2022. до 30.09.2022. Финансијски план за 2022. по првом ребалансу Финансијски извештај од 01.01. до 30.06.2022. Извршење буџета од 01.01.2022. до 31.03.2022. Завршни рачун за 2021.годину Извештај о попису на дан 31.12.2021. Образац 5 за период од 1.1.2021. до 31.12.2021. Финансијски план за 2022. годину План јавних набавки за 2022. годину Финансијски план за 2021. годину по првом ребалансу Предлог финансијског плана за 2022. годину Предлог финансијског плана за 2022. годину Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године Завршни рачун за 2020. годину Извештај о попису на дан 31.12.2020. Финансијски план за 2021. годину Годишњи план јавних набавки за 2021. годину Измењен финансијски план за 2020. годину Образац 5 за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. Образац 5 за период од 1.1.2020. до 30.9.2020. Финансијски план за 2020. годину по првом ребалансу Измењен финансијски план за 2020. годину Образац 5 за период од 1.1.2020. до 30.6.2020. Образац 5 за период од 1.1.2020. до 31.3.2020. Завршни рачун за 2019. годину Извештај о попису на дан 31.12.2019. Финансијски план за 2020. годину Образац 5 за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. Финансијски план 2019. по ребалансу 2. Образац 5 за период од 1.1.2019. до 30.9.2019. Образац 5 за период од 1.1.2019. до 30.6.2019. Образац 5 за период од 1.1.2019. до 31.3.2019. Финансијски план 2019. по ребалансу 1. Завршни Одлука за завршни Одлука о попису Образац 1 - доказ о предаји Извештај о финансијском пословању ЗАВРШНИ РАЧУН ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ - ПО РЕБАЛАНСУ II ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ