Финансије

Финансије

Прегледајте или преузмите финансијске планове јавних набавки

Финансијски план за 2021. годину по првом ребалансу Предлог финансијског плана за 2022. годину Предлог финансијског плана за 2022. годину Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године Завршни рачун за 2020. годину Извештај о попису на дан 31.12.2020. Финансијски план за 2021. годину Годишњи план јавних набавки за 2021. годину Измењен финансијски план за 2020. годину Образац 5 за период од 1.1.2020. до 31.12.2020. Образац 5 за период од 1.1.2020. до 30.9.2020. Финансијски план за 2020. годину по првом ребалансу Измењен финансијски план за 2020. годину Образац 5 за период од 1.1.2020. до 30.6.2020. Образац 5 за период од 1.1.2020. до 31.3.2020. Завршни рачун за 2019. годину Извештај о попису на дан 31.12.2019. Финансијски план за 2020. годину Образац 5 за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. Финансијски план 2019. по ребалансу 2. Образац 5 за период од 1.1.2019. до 30.9.2019. Образац 5 за период од 1.1.2019. до 30.6.2019. Образац 5 за период од 1.1.2019. до 31.3.2019. Финансијски план 2019. по ребалансу 1. Завршни Одлука за завршни Одлука о попису Образац 1 - доказ о предаји Извештај о финансијском пословању ЗАВРШНИ РАЧУН ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ - ПО РЕБАЛАНСУ II ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ