Организација рада Гимназије у Лесковцу шк. 2020/2021.

Организација рада Гимназије у Лесковцу шк. 2020/2021.

Гимназија у Лесковцу је на основу анкете која је спроведена међу родитељима, на основу препоруке Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета развоја установе, а на основу Стручног упутства за организацију и  релизацију образовно-васпитног рада  МПНТР од 13. 8. 2020. год. на  седници Наставничког већа одржаној дана 25. 8. 2020. донела ОДЛУКУ о избору начина похађања наставе у шк. 2020/2021. години и одабрала комбиновани модел наставе.

Овај модел организације наставе подразумева једну недељу наставе у школи и једну недељу наставе од куће, када ће ученици пратити ТВ часове на платформи РТС „ Планета“ за опште-образовне предмете (за математику, физику, хемију, биологију, српски језик и књижевност, историју и географију) по датом ТВ распореду.

Настава од куће из осталих предмета који нису дати на РТС „ Планети“ биће реализована према важећем распореду часова са предметним наставницима. Све писане и усмене провере знања, без обзира на модел наставе  за који су се родитељи и ученици определили, биће у школи, уз поштовање свих прописаних мера заштите.

Они ученици који су се определили за наставу од куће ће у оној недељи када су остали ученици у школи добијати наставни материјал од предметних наставника шта је тог дана рађено у школи и у обавези су да прате ТВ часове на платформи РТС „ Планета “ за опште-образовне предмете. Линк ка РТС Планети

Распоред одељења по учионицама можете преузети ОВДЕ

Распоред звоњења можете преузети ОВДЕ

Оријентациони календар рада можете преузети ОВДЕ

Распоред часова можете преузети ОВДЕ